Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Błony półprzepuszczalne pierwszego typu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Błony półprzepuszczalne pierwszego typu, o półprzepuszczalności uwarunkowanej obecnością porów, można otrzymać sztucznie Z szeregu różnych substancji, takich jak kolodium, kleje białkowe wytrącone przez kwasy garbnikowe, strącony fosforan wapnia, błękit berliński itd. Szczególne znaczenie mają błony z żelazo- cyjanku miedzi które powstają na granicy zetknięcia się roztworu siarczanu miedzi i żelazocyjanku potasu. Błony takie są wprawdzie delikatne, jeżeli jednak wytrąca się je w porach naczynia porcelanowego (z porcelany używanej do budowy baterii elektrycznych), mogą się dobrze nadawać do pomiarów. Za pomocą takich właśnie błon fizjolog roślin Pfefier (1877) po raz pierwszy przeprowadził podstawowe badania nad zjawiskami osmotycznymi. Znaczenie tych badań wykracza daleko poza granice biologii. Jeżeli naczynie porcelanowe o porach wypełnionych błoną z żelazocyjanku miedzi (tzw. komórka Pfeffera) napełnimy stężonym roztworem cukru i zanurzymy następnie do wody, wówczas stwierdzimy,że tylko cząsteczki wody wędrują bez przeszkód w obu kierunkach przez ściany naczynia, cząsteczki cukru natomiast pozostają we wnętrzu naczynia. Jeżeli naczynie takie zamkniemy korkiem z rurką manometryczną, to zauważymy, że objętość roztworu wewnątrz naczynia wzrasta, a ciecz zaczyna sie wznosić w rurce wskutek szybkiego wnikania wody do wnętrza naczynia. Aparat, który w tej formie nazywamy osmometrem, ssie niejako wodę i wykonuje pracę przeciwdziałając sile ciężkości, na co wskazuje wznoszenie się w rurce manometrycznej słupa roztworu w miarę rozcieńczania się. Fizyko-chemiczna interpretacja zjawiska osmozy nie jest prosta, można ją jednak przedstawić w następujący sposób: Ruch termiczny cząsteczek, który warunkuje wszystkie zjawiska dyfuzyjne, sprawia, że na granicy wody i powietrza stale pewna liczba cząsteczek wody uchodzi z fazy wodnej do powietrznej. Woda paruje i przy danej temperaturze ma Określoną prężność pary. W układzie zamkniętym ustala się po pewnym czasie równowaga pomiędzy cząsteczkami wody dyfundującymi do fazy gazowej i wracającymi do fazy ciekłej. [patrz też: kserokopiarki kraków, kabarety, Ściany, Sklep elektryczny ]
[więcej w: brama garażowa, cyklofosfamid, kraszkebab ]
[patrz też: brama garażowa, cyklofosfamid, kraszkebab ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa cyklofosfamid kraszkebab